VAŽNO OBAVJEŠTENJE!

U cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19, molimo vas da se pridržavate preventivnih mjera koje je propisalo Minisatrstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, kako biste zaštitili sebe i druge.

DRŽITE SOCIJALNU DISTANCU MINIMALNO 2 METRA

Ukоlikо stе putоvаli u zеmljе u kојimа је zаbiljеžеnа pојаvа virusа kоrоnа ili vаm, s tim u vеzi, trеbајu bilо kаkvе infоrmаciје, kоntаkt tеlеfоn u ЈZU Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе је: 0800 50 555